Từ 00h00 ngày 03/07/2017, Dịch vụ uTeen chính thức đổi đầu số dịch vụ từ 9075 sang 9386. Các nội dung khác giữ nguyên không thay đổi. Chi tiết liên hệ 9090 (200đ/phút).