Bảo Thanh trong MV đóng chung với Trung Ruồi

14:46 | 03-07-2019

Bảo Thanh trong MV đóng chung với Trung Ruồi

Theo Youtube