Cảnh tượng điên rồ trong đợt lạnh kỉ lục ở Mỹ: Đốt lửa để giữ tuyến đường sắt hoạt động

08:58 | 11-02-2019

Đường sắt ở Chicago phải đốt lửa để ngăn đóng băng vào thứ ba 29/1, sau đó ngưng hoạt động một phần vào thứ tư và dừng hẳn vào thứ năm.

Theo Youtube