Chuột điên cuồng tấn công rắn để đòi lại con

09:45 | 06-12-2018

Bị rắn cướp con, chuột mẹ ao đến điên cuồng cắn vào đuôi kẻ thù để đòi con.

Theo Youtube