Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

21:21 | 03-03-2020

Ngày 3/3, tại trụ sở Trung ương Đoàn, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã tổ chức họp lần thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá, thẩm định, phân tích từng hồ sơ của các đề cử, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước không có đề cử).

 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng chủ trì cuộc họp

 

Năm 2019, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, đơn vị được Trung ương Đoàn giao làm thường trực Giải thưởng nhận được 137 hồ sơ hợp lệ từ 39 đơn vị gửi về. Trong 137 đề cử có 100 nam, 37 nữ; dân tộc thiểu số: 8; học hàm cao nhất: Giáo sư tập sự (1); Phó Giáo sư (2); học vị cao nhất: Tiến sĩ (12), Thạc sĩ (2); nhiều tuổi nhất: 35 tuổi (9 đề cử); nhỏ tuổi nhất: 12 tuổi (2 đề cử).

 

137 đề cử thuộc các lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hóa nghệ thuật; Hoạt động xã hội.

 

Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

 

Ngày 6/2/2020, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã tổ chức họp lần thứ nhất nhằm thảo luận, đánh giá, thẩm định, phân tích từng bộ hồ sơ của các đề cử và đã tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước không có đề cử) vào vòng bình chọn trực tuyến.

 

Trong số 20 đề cử được Hội đồng xét chọn, các lĩnh vực: Lao động sản xuất và Thể dục thể thao có 3 đề cử. Đây đều là những cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp và thành tích nổi bật trên lĩnh vực công tác.

 

 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019:

 

1. GS tập sự, TS Đinh Ngọc Thạnh: Nghiên cứu khoa học - sáng tạo

 

 

2. Nguyễn Khánh Linh: Học tập

 

 

3. Trương Thế Diệu: Lao động sản xuất

 

 

4. Võ Minh Lâm: Văn hóa nghệ thuật

 

 

5. Nguyễn Thị Oanh: Thể dục thể thao

 

 

6. Thiếu tá Trần Văn Phương:Quốc phòng

 

 

7. Đại uý Ngô Anh Tuấn: An ninh trật tự

 

 

8. Lê Anh Tiến: Kinh doanh - khởi nghiệp

 

 

9. Lê Anh Tuấn: Hoạt động xã hội

 

 

10. Hoàng Hoa Trung: Hoạt động xã hội

 

 

10 Gương mặt triển vọng năm 2019:

 

1. TS Trần Phương Thảo: Nghiên cứu khoa học - sáng tạo

 

2. Bùi Hồng Đức: Học tập

 

3. Lê Quang Hiếu: Lao động sản xuất

 

4. Võ Văn Đồng: Lao động sản xuất

 

5. Võ Minh Quang: Văn hoá nghệ thuật

 

6. Nguyễn Huy Hoàng: Thể dục thể thao.

 

7. Cù Thị Huỳnh Như: Thể dục thể thao

 

8. Thượng uý Nguyễn Sỹ Dũng: Quốc phòng

 

9. Đại uý Dương Danh Đạt: An ninh trật tự

 

10. Phạm Khánh Linh: Kinh doanh - khởi nghiệp

Theo Tuoitrethudo.vn