Hai thanh niên giật điện thoại 'nhanh như chớp' của cô gái dừng đèn đỏ

14:47 | 11-10-2018

Chỉ vì một vài phút chủ quan, cô gái đã bị giật mất chiếc điện thoại đang dùng trên tay khi đang dừng đèn đỏ.

Theo Youtube