[Infographic] 10 lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội

09:08 | 26-06-2021

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021. Trong đó, tại Điều 4 và Điều 5 quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội. Đây là 10 lưu ý dành cho cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội:

http://kinhtedothi.vn/infographic-10-luu-y-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-khi-su-dung-mang-xa-hoi-424901.html