[Infographic] Hướng dẫn người nhiễm Covid-19 tự theo dõi sức khỏe và xử trí một số triệu chứng thông thường

15:38 | 17-09-2021

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 về hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà. Dưới đây là một số hướng dẫn người nhiễm tự theo dõi sức khỏe và xử trí một số triệu chứng thông thường.

https://kinhtedothi.vn/infographic-huong-dan-nguoi-nhiem-covid-19-tu-theo-doi-suc-khoe-va-xu-tri-mot-so-trieu-chung-thong-thuong-435060.html