[Infographic] Lời khuyên với người nhiễm Covid-19 là người khuyết tật, người cao tuổi, người bệnh nền, phụ nữ mang thai

08:22 | 19-09-2021

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 về hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà. Sau đây là một số lời khuyên với người nhiễm Covid-19 là người khuyết tật, người cao tuổi, người bệnh tâm thần:

https://kinhtedothi.vn/infographic-loi-khuyen-voi-nguoi-nhiem-covid-19-la-nguoi-khuyet-tat-nguoi-cao-tuoi-nguoi-benh-tam-than-435064.html