Khuyến cáo cách giảm thiểu các căng thẳng, lo lắng trong mùa dịch Covid-19

14:49 | 07-04-2020

Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam phối hợp xây dựng các infographics khuyến cáo cách giảm thiểu các căng thẳng, lo lắng trong mùa dịch Covid-19.

Khuyến cáo cách giảm thiểu các căng thẳng, lo lắng trong mùa dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

 

 

 

 

 

Theo Tuoitrethudo.vn