Màn xếp chữ bằng người siêu điệu nghệ của sinh viên

08:35 | 03-01-2019

Khi học quân sự, sinh viên Trung Quốc thường có truyền thống luyện tập những màn xếp chữ bằng người siêu đẹp mắt như thế này.

Theo Youtube