Nhiều trường công an thông báo xét tuyển bổ sung

16:40 | 15-10-2020

Đại học An ninh nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân và nhiều trường công an... công bố số lượng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy.

Ảnh minh họa

 

Học viện An ninh nhân dân

 

Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung 95 chỉ tiêu. Trong đó có 94 chỉ tiêu cho nam ngành Nghiệp vụ an ninh ở miền Bắc và các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

 

1 chỉ tiêu nam ngành An toàn thông tin ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

 

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng xét tuyển bổ sung từ 20,66 - 23,65 cho các khối. Ngoài ra, các thí sinh phải đảm bảo chưa trúng tuyển đại học tại các học viện, trường Công an nhân dân và chưa xác nhận nhập học các trường đại học ngoài ngành Công an. Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và tiêu chuẩn học lực tại học bạ theo quy định của Bộ Công an.

 

Phương thức Học viện An ninh nhân dân xét tuyển bổ sung sẽ là xét tuyển từ cao xuống thấp cho tất cả các tổ hợp theo từng ngành đến khi xét đủ chỉ tiêu bổ sung. Với các thí sinh bằng điểm sẽ xét theo kết quả học bạ.

 

Thời gian xét tuyển bổ sung sẽ từ 8h00 ngày 15/10 đến trước 17h ngày 27/10.

 

Trước đó, điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2020 công bố là 20,66 - 28,18.

 

Học viện Chính trị Công an nhân dân

 

Học viện Chính trị Công an nhân dân xét tuyển bổ sung 28 chỉ tiêu nhóm ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Cụ thể: 12 chỉ tiêu cho khu vực phía Bắc (chỉ tuyển nam) và 16 chỉ tiêu cho khu vực phía Nam (chỉ tuyển nam).

 

Tổ hợp môn xét tuyển sẽ là tổ hợp A01, C03 và D01.

 

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung từ ngày 15/10 đến trước 17h ngày 27/10.

 

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

 

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy ngoài ngành Công an với các tổ hợp xét tuyển A00.

 

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào cho đợt xét tuyển bổ sung là 13 điểm/3 môn tổ hợp A00, không môn thi nào thuộc tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

 

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung từ ngày 15/10 đến trước 17h ngày 26/10.

 

Trường Đại học An ninh nhân dân

 

Trường Đại học An ninh nhân dân xét tuyển bổ sung 16 chỉ tiêu (chỉ xét tuyển Nam, không xét tuyển Nữ). Trong đó: 12 chỉ tiêu khối ngành Nghiệp vụ an ninh (Tổ hợp A01, C03, D01); 4 chỉ tiêu đào tạo ngành Y (Tổ hợp B00).

 

Khu vực tuyển sinh gồm các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, các bộ phận của đơn vị trực thuộc bộ có địa bàn đóng quân ở các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Đối với gửi đào tạo ngành Y, thí sinh phải đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và tiêu chuẩn về học lực theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 

Thời gian trường nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung sẽ từ ngày 15/10 đến 17h ngày 27/10.

 

Đại học Cảnh sát nhân dân

 

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân xét tuyển bổ sung 2 chỉ tiêu cho ngành Nghiệp vụ cảnh sát (chỉ xét tuyển Nam, không xét tuyển Nữ). Trong đó: 1 chỉ tiêu cho tổ hợp C03, 1 chỉ tiêu cho tổ hợp D01.

 

Trường xét tuyển bổ sung đối thí sinh nam ở khu vực tuyển sinh gồm các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, các bộ phận của đơn vị trực thuộc bộ có địa bàn đóng quân ở các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

 

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung từ ngày 15/10 đến trước 17h ngày 27/10.

Theo Tuoitrethudo.vn