Noo Phước Thịnh xử lý khôn khéo trước đòi hỏi của fan.

16:33 | 07-11-2019

Theo Youtube