Trấn Thành dùng thủ thuật để trốn uống rượu nhưng bị Jun Phạm bắt tại trận.

10:13 | 12-11-2019

Theo Youtube