Trang Pháp mở đầu năm mới bằng album Ballad tuyển tập hit nhạc phim

17:19 | 20-01-2017

Tin: Theo Kênh 14