Từng 7 năm chia ngọt sẻ bùi, Jun Phạm và Isaac lỡ lướt qua nhau như hai người xa lạ

11:13 | 11-07-2018

Từng 7 năm chia ngọt sẻ bùi, Jun Phạm và Isaac lỡ lướt qua nhau như hai người xa lạ

Theo Internet