Nhiều hoạt động hướng về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

14:27 | 26-05-2021

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành kế hoạch số 234/KH-SVHTT về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021). Cụ thể, dự kiến vào ngày 25/6, Sở sẽ tổ chức hội nghị kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và biểu dương các gia đình, tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố năm 2021.

 

Bên cạnh đó, từ ngày 17 - 28/6 sẽ diễn ra trưng bày chuyên đề ảnh “Giữ gìn, phát huy truyền thống văn hoá gia đình Hà Nội xưa và nay”, giới thiệu nét văn hóa của người Hà Nội xưa trong cách ăn, mặc, ở, đi lại, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, giữa gia đình và ngoài xã hội, nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội; Giới thiệu hình ảnh triển khai công tác gia đình Thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại quận, huyện, thị xã; Công tác triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thành phố.

 

Nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức nhân Ngày Gia đình Việt Nam

 

Vào ngày 17/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”. Toạ đàm nhằm nhấn mạnh việc xây dựng “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, của các gia đình và của toàn xã hội. Để mỗi cá nhân và toàn xã hội chú ý, quan tâm hơn đến công tác giáo dục đạo đức cho thanh, thiếu niên; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng hành vi đạo đức cho mọi công dân; Từ đó đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Gia đình học tập”.

 

Đặc biệt, nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) sẽ được tổ chức trên quy mô toàn thành phố.

 

Sở cũng phối hợp cùng các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện bữa cơm gia đình vào thứ Hai ngày 28/6/2021 (Ngày Gia đình Việt Nam); Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”; Tuyên truyền cổ động trực quan các thông điệp về Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống mua bán người… trên hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ phướn theo chủ đề trên các đường phố, các cơ quan, trường học, các điểm trung tâm của các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn.

 

Các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức gắn với “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” tạo hiệu ứng truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, các hoạt động được tổ chức ở các cấp: Thành phố, quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn với nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của từng địa phương, đơn vị và tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

https://tuoitrethudo.com.vn/nhieu-hoat-dong-huong-ve-ngay-gia-dinh-viet-nam-286-164535.html