Clip nhân viên công ty địa ốc Alibaba chỉ đạo người đập xe múc, máy cẩu.

10:52 | 27-11-2019

Theo Youtube