5 xế hộp bị xe container tông dồn toa trên quốc lộ ở Bình Dương Khi dòng xe đang di chuyển chậm để nhường đường cho xe phía trước thì bất ngờ bị xe container lao từ phía sau lên tông loạn xạ.