Quỳnh Nga "Về nhà đi con": Ly hôn rất đau đớn nhưng phụ nữ phải đứng dậy “Việc lấy lại cân bằng rất khó, nhưng phải phấn đấu, dù công việc có thể chưa tốt ngay nhưng hãy tin rằng cuộc sống tươi đẹp vẫn đang chờ ở phía trước", Quỳnh Nga trải lòng sau hôn nhân tan vỡ.