Vợ cũ Việt Anh: "Có thể loại bố nào khốn nạn như thế?" Sau lời tố chồng cũ, Hương Trần cho biết cô sẽ theo kiện nếu bị thách thức, nhằm bảo vệ quyền nuôi con hợp pháp của mình.