Những tình huống "dở khóc, dở cười" bất kể ai cũng đã từng trải qua Cho dù ai đó "chai mặt" thế nào thì cũng sẽ muốn "độn thổ" khi gặp phải một trong những tình huống "dở khóc, dở cười" này.