Cách chuyển dữ liệu từ iPhone cũ sang iPhone mới bằng tiện ích trên iOS 12.4 Mặc dù Apple không giới thiệu bất kỳ tính năng mới nào trong các phiên bản iOS 12.4 Beta, nhưng trong phiên bản cuối cùng lại có một tính năng mới, đó là tiện ích iPhone Migration.