Sau nhiều lần "đá xoáy" người chơi, cuối cùng Trường Giang cũng bị Titi (HKT) đem chuyện cân nặng ra "làm nhục" Trả lời câu hỏi của chương trình, Titi (HKT) "mượn gió bẻ măng" trêu chọc luôn chuyện cân nặng của Trường Giang khiến anh đứng hình.