Lời chúc Valentine ngọt ngào bằng tiếng Anh

07:30 | 14-02-2021

Hãy tham khảo những lời chúc bằng tiếng Anh chân thành và ngọt ngào dưới đây để gửi đến người yêu thương trong ngày Valentine.

 

1. Sweeter than the candies, lovelier than the red roses, more huggable than soft toys, that’s what you’re. Here’s wishing you a sweet Valentine day that’s as special as you’re.

 

Ngọt ngào hơn những viên kẹo, dễ thương hơn mọi đóa hồng đỏ, muốn ôm hơn tất cả những món đồ chơi mềm mại, đó chính là em. Anh mong một ngày lễ Tình Nhân đặc biệt như chính em vậy.

 

2. I didn’t think that I could ever believe in happiness until I met you. Happy Valentine’s Day!

 

Anh đã từng nghĩ rằng anh không thể tin vào hạnh phúc cho đến khi gặp em. Chúc mừng ngày Valentine!

 

3. I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can’t stay without you. You are my valentine.

 

Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em.

 

4. I just want to say that I love you a lot and I’m missing you… But i promise that we’ll celebrate this day with lots of love and happiness.

 

Anh muốn nói rằng anh yêu và nhớ em rất nhiều… Nhưng anh hứa rằng chúng ta sẽ cùng kỷ niệm ngày này với thật nhiều tình yêu và hạnh phúc.

 

5. We’ve been through a few hard time, honey. I just want to let all the people to know that you are my only one… I love you so much.

 

Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng em là duy nhất của anh.

 

6. In your eyes, I see tomorrow… In your arm I found love. Loving you to day and always.

 

Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai… Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.

 

7. Nothing gonna change my love for you because you are my soul.

 

Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh.

 

8. A day without you is a day without sun, a night without you is a night without moon; a life without you is a life without meaning.

 

Ngày vắng em là ngày không nắng, đêm thiếu em là đêm không trăng; đời không có em cũng chẳng còn ý nghĩa.

 

9. Love is too weak a word for what I feel for you. One life is too small a time to express how madly I am in love with you.

 

Từ “Yêu” chẳng đủ mạnh mẽ để diễn tả cảm giác của anh dành cho em. Một cuộc đời quá nhỏ để bày tỏ tình cảm anh dành cho em cháy bỏng đến thế nào.

 

10. This Valentine’s Day I long for your sweet kisses, your warm embrace, and the magic that binds our hearts together.

 

Ngày Valentine này anh mong chờ những nụ hôn ngọt ngào của em, cái ôm ấm áp của em, và điều kỳ diệu đã gắn kết con tim của chúng ta.

 

11. Every time I see you, I feel a little flame in my heart, that lights up, because… I love you!

 

Mỗi khi nhìn em, anh cảm thấy một ngọn lửa nhỏ trong trái tim mình được thắp lên, bởi vì… Anh yêu em!

 

12. I wish God gives me birth hundred times only to be your lover forever.

 

Anh ước Chúa cho anh được sinh ra trăm lần nữa chỉ để được làm người yêu của em mãi mãi.

 

13. If you ask me when shall I stop loving you, ask my heart when will it stop beating?

 

Nếu em hỏi anh khi nào thì anh ngừng yêu em, vậy hãy hỏi trái tim anh khi nào nó ngừng đập?

 

14. Our love is like a romance movie, but the best part is that it never ends. Happy Valentine’s Day!

 

Tình yêu của chúng ta như một bộ phim lãng mạn, nhưng phần hay nhất là nó chẳng bao giờ kết thúc. Chúc mừng ngày Valentine!

 

15. Small things that you do makes my heart fill with joys.

 

Những điều nhỏ bé mà anh làm khiến trái tim em tràn ngập niềm vui.

 

16. From the first moment I saw your face, to my first glimpse of your heart, I knew you as love.

 

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt em, chạm vào trái tim em, anh đã biết em là tình yêu của đời mình.

 

17. I do not know what I did to deserve having you step into my life. I count my blessing daily because I am the luckiest lady on the planet because you did come into my life at the right time.

 

Em không biết mình đã làm gì để xứng đáng được có anh trong cuộc đời. Em cầu nguyện mỗi ngày vì em là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới này. Anh đã bước vào cuộc đời em đúng lúc em cần.

 

18. I knew that I loved you the very first time that I looked into your eyes. You made me happy every since that first time that I saw you. Happy Valentine’s Day!

 

Anh biết anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn vào mắt em. Em làm anh cảm thấy hạnh phúc từ lần đầu tiên ta gặp nhau. Chúc em Valentine hạnh phúc.

Theo Vietnamnet.vn