Đà Nẵng: Phụ huynh tát giáo viên giữa cuộc họp

14:19 | 17-12-2019

Theo Youtube