Khoảng 70.000 người tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022 Sau hơn 2 năm tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng dịch Covid-19, lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022 ước tính đón khoảng 70.000 lượt khách hành hương, tham quan.