Đây chính là nguồn gốc của tên gọi "Sen" và "Boss"

08:55 | 16-11-2016

Theo Yan