Hướng dẫn xử lý nước ăn uống và sinh hoạt trong mùa bão lụt

13:43 | 26-10-2020

Bộ Y tế xây dựng các Infographics hướng dẫn xử lý nước ăn uống và sinh hoạt trong mùa bão lụt.

Nội dung chi tiết tham khảo tại Sổ tay Hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt- Tái bản lần thứ sáu- năm 2014 - Cục Quản lý Môi trường y tế - Bộ Y tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Tuoitrethudo.vn