[Infographic] Những việc cần chuẩn bị để chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà

08:29 | 17-09-2021

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 về hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà. Sau đây là một số hướng dẫn về việc chăm sóc người nhiềm Covid-19 tại nhà gồm: Mục tiêu chăm sóc người nhiễm tại nhà, tiêu chí người nhiễm được cách ly tại nhà, những việc cần chuẩn bị tại nhà, danh mục các bệnh nền và mẫu phiếu theo dõi sức khỏe người nhiễm Covid-19 tại nhà.

https://kinhtedothi.vn/infographic-nhung-viec-can-chuan-bi-de-cham-soc-nguoi-nhiem-covid-19-tai-nha-435058.html