Phương Mỹ Chi bắn rap từ "Hongkong1" cho đến "Simple Love"

16:47 | 25-11-2019

Theo Youtube