Thợ điện ngủ cheo leo trên tháp cao 50m

10:24 | 12-04-2019

Những người thợ điện đã tranh thủ chợp mắt trên một tháp truyền tải điện ở độ cao 50m so với mặt đất tại miền trung Trung Quốc.

Theo Youtube