TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp và shipper sẽ chủ động xét nghiệm Covid-19

17:41 | 21-09-2021

Ngày 21/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã ký văn bản khẩn về việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xét nghiệm lực lượng shipper và tiến tới quản lý bằng công nghệ.

Từ 30/9, doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm cho shipper và cập nhật kết quả vào kho dữ liệu quản lý

 

Theo đó, các Trạm Y tế lưu động sẽ thực hiện xét nghiệm với shipper đến hết ngày 21/9.

 

Từ ngày 22/9 đến 23/9, doanh nghiệp quản lý và shipper sẽ tập huấn công tác xét nghiệm, cập nhật thông tin xét nghiệm trên ứng dụng của doanh nghiệp và sử dụng ứng dụng do Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.

 

Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ do Sở Y tế cung cấp trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công thương. Shipper lấy mẫu theo nguyên tắc gộp 3 người, 3 ngày/lần. Doanh nghiệp quản lý shipper nhận bộ test nhanh tại Sở. Trong thời gian này, shipper có thể sử dụng kết quả xét nghiệm còn giá trị.

 

Từ ngày 24/9 đến 30/9, doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào Kho Dữ liệu dùng chung của TP Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác chống dịch.

 

Sở Công thương có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, kết quả xét nghiệm. Trường hợp shipper không đáp ứng đủ điều kiện trên sẽ không được tham gia hoạt động.

 

https://tuoitrethudo.com.vn/tp-ho-chi-minh-doanh-nghiep-va-shipper-se-chu-dong-xet-nghiem-covid-19-178130.html