Burger King bị cáo buộc phân biệt chủng tộc khi đăng clip ăn hamburger bằng đũa "kiểu Việt Nam"

11:12 | 11-04-2019

Trên Weibo nhiều người đã liên tục chia sẻ đoạn video này và tạo ra nhiều tranh cãi về mục đích quảng cáo.

Theo Youtube