Infographics: Các loại máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT

20:30 | 24-06-2022

Máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh...

https://kinhtedothi.vn/infographics-cac-loai-may-tinh-bo-tui-duoc-mang-vao-phong-thi-tot-nghiep-thpt.html