Khuyến cáo 9 biện pháp mới nhất trong phòng, chống dịch Covid-19 mà người dân cần biết

16:53 | 30-07-2020

Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới nhất phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Các khuyến cáo trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Bộ Y tế đưa ra

Theo Tuoitrethudo.vn