Khuyến cáo về dinh dưỡng tại nhà và khu cách ly cho người mắc Covid-19

19:14 | 12-09-2021

Cục An toàn thực phẩm và Viện Dinh dưỡng quốc gia vừa đưa ra khuyến cáo về dinh đưỡng tại nhà và khu cách ly cho người mắc Covid-19.

https://kinhtedothi.vn/khuyen-cao-ve-dinh-duong-tai-nha-va-khu-cach-ly-cho-nguoi-mac-covid-19-434555.html