Tránh việc thí sinh cộng điểm ưu tiên 2 lần trong tuyển sinh đại học

07:48 | 25-06-2022

Tại Văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022, Bộ GD&ĐT đã nêu rất rõ về các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; điều này giúp thí sinh biết và áp dụng để đảm bảo quyền lợi.

Thí sinh cần nắm vững các quy định cộng điểm ưu tiên áp dụng năm 2022

 

Tại Quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020. Các xã này được hưởng chính sách ưu tiên khu vực đến hết năm ban hành quyết định phê duyệt (trừ trường hợp được hưởng ưu tiên tại các văn bản khác).

 

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thì chế độ ưu tiên khu vực được thực hiện như hướng dẫn tại Mục 2 Công văn số 389/UBDT-CSDT ngày 30/3/2020 hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc, trong đó có việc quy định các xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, sáp nhập, đổi tên.

 

Xã an toàn khu không vào diện đầu tư của Chương trình 135 thì không được hưởng chế độ chính sách về ưu tiên khu vực; các xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 nhưng có quyết định ra khỏi diện đầu tư Chương trình 135 thì không được hưởng chính sách ưu tiên về khu vực kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt. Các xã an toàn khu khi có quyết định vào diện đầu tư của Chương trình 135 thì được hưởng chính sách ưu tiên về khu vực kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt.

 

Ưu tiên khu vực đối với thí sinh học tại các cơ sở giáo dục THPT và tương đương có sự thay đổi chế độ ưu tiên: Đối với các cơ sở giáo dục THPT do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, cơ sở giáo dục sẽ được gán một mã cơ sở giáo dục khác nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp. Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại cơ sở giáo dục THPT chọn và điền đúng mã cơ sở giáo dục theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực.

 

Ví dụ: Trường THPT Nguyễn Đình Liễn từ năm 2013 về trước đóng trên địa bàn xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh thuộc KV2- NT, từ năm 2014 trường chuyển đến địa bàn xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh thuộc KV1. Vậy trường này sẽ được gán 2 mã khác nhau: Mã 068 - gán cho trường trong thời gian từ năm 2013 về trước; Mã 053 – gán cho trường trong thời gian từ năm 2014 đến nay. Nếu thí sinh học tại trường này từ năm 2013 đến năm 2015, lớp 10 sẽ khai mã trường là 068, lớp 11 và lớp 12 khai mã trường là 053.

 

Hồ sơ để được hưởng ưu tiên theo đối tượng gồm: Bản photocopy Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên. Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, giấy chứng nhận để hưởng đối tượng ưu tiên 1 là Bản photocopy giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số và hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có nơi thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT) tại khu vực 1 trong thời gian học THPT.

 

Đối với thí sinh thuộc đối tượng người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng, cần Giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên là Bản photocopy Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở LĐTB&XH. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các cơ sở đào tạo đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.

 

Đối với xác định mức điểm ưu tiên: Các quy định “điểm xét tốt nghiệp” trong quy chế được hiểu là một điều kiện (ngưỡng đảm bảo chất lượng) để thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các cơ sở đào tạo đối với ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, cơ sở đào tạo không được sử dụng để làm căn cứ xét tuyển trực tiếp (Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định “điểm xét tốt nghiệp” đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng, mức ưu tiên không giống với mức ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh).

 

Để tránh việc thí sinh cộng điểm ưu tiên 2 lần, nếu cơ sở đào tạo sử dụng “điểm xét tốt nghiệp” để xét tuyển, thì phải trừ đi điểm ưu tiên đã được cộng vào trong “điểm xét tốt nghiệp”; sau đó mới cộng thêm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh để xét tuyển.

https://kinhtedothi.vn/tranh-viec-thi-sinh-cong-diem-uu-tien-2-lan-trong-tuyen-sinh-dai-hoc.html