Việt Nam đang có 64.000 doanh nghiệp công nghệ số

10:07 | 23-12-2021

Chỉ sau đúng 1 năm, tổng số doanh nghiệp số trong nước đã tăng thêm 5.600 doanh nghiệp.

Đây là thông tin được Bộ TT&TT đưa ra khi đánh giá về tình hình hoạt động của ngành công nghiệp ICT trong năm 2021.

 

Cụ thể, trong năm nay, doanh thu ngành công nghiệp ICT năm 2021 đạt 136.153 triệu USD, tăng trưởng so với con số trên 124.678 triệu USD năm 2020.

 

 Doanh nghiệp số Việt Nam đang có tốc độ phát triển thần tốc.

 

Đáng chú ý, Việt Nam hiện có 64.000 doanh nghiệp công nghệ số. Doanh thu của các doanh nghiệp Này đạt 18.779 triệu USD, chiếm 13,8% doanh thu chung toàn ngành. Tỷ lệ giá trị Việt Nam trong doanh thu ngành đạt 24,65%, tăng đáng kể so với những năm trước đó.

 

Được biết, ngay trong năm 2022, Bộ TT&TT sẽ tham mưu xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp công nghệ số.

 

Bên cạnh đó là xây dựng và bảo vệ được không gian tăng trưởng và phát triển kinh tế số dựa trên các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, cung cấp, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ của ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam.

 

Cũng theo Bộ TT&TT, định hướng đến năm 2025, ngành công nghiệp ICT sẽ đạt được mục tiêu dịch chuyển từ gia công, lắp ráp sang Make in Viet Nam, làm sản phẩm tại Việt Nam, làm chủ công nghệ, sáng tạo công nghệ, trong đó tỷ trọng Make in Viet Nam đạt trên 45%.

 

Cùng với đó số lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ đạt 100.000 doanh nghiệp vào năm 2025. Có ít nhất 10 doanh nghiệp công nghệ số đóng vai trò dẫn dắt, có năng lực cạnh tranh quốc tế, doanh thu trên 1 tỷ USD.

 

Phấn đấu cả nước có ít nhất 10 địa phương đạt doanh thu công nghiệp CNTT trên 1 tỷ USD. Đồng thời, đưa tốc độ tăng trưởng doanh thu công nghiệp CNTT bằng từ 2 đến 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP.

https://kinhtedothi.vn/viet-nam-dang-co-64000-doanh-nghiep-cong-nghe-so-444436.html