Sẽ có quy trình bắt buộc phát triển phần mềm an toàn

22:09 | 10-01-2022

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) dự kiến ban hành Khung phát triển phần mềm an toàn và khuyến khích cơ quan nhà nước lựa chọn nhà phát triển đáp ứng khung này.

Thúc đẩy các doanh nghiệp ICT thực hiện quy trình phát triển phần mềm an toàn DevSecOps là một giải pháp được Bộ TT&TT, trực tiếp là Cục An toàn thông tin triển khai trong năm 2022 để giải quyết vấn đề an toàn thông tin trong phát triển phần mềm.

 

Cụ thể, các doanh nghiệp ICT cần thay đổi từ quy trình “Phát triển - Vận hành” (DevOps) sang quy trình “Phát triển - An toàn thông tin - Vận hành” (DevSecOps).

 

Sẽ có quy trình bắt buộc phát triển phần mềm an toàn

 

Bộ TT&TT dự kiến ban hành Khung phát triển phần mềm an toàn và khuyến khích cơ quan nhà nước lựa chọn nhà phát triển đáp ứng khung này. Tiến tới, quy trình DevSecOps sẽ được đưa thành yêu cầu bắt buộc trong phát triển phần mềm.

 

Bộ TT&TT thúc đẩy các doanh nghiệp ICT sử dụng công cụ đánh giá an toàn mã nguồn phần mềm - Scan Source Code và đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng an toàn thông tin cho nhân lực phát triển phần mềm.

 

Cũng trong năm 2022, Bộ TT&TT tập trung phát triển các đội ứng cứu sự cố khẩn cấp của 11 lĩnh vực quan trọng - Các CERT lĩnh vực, tham gia vào Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và ứng cứu sự cố đối với các hệ thống thông tin thuộc 11 lĩnh vực quan trọng này.

 

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn trong chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, trong năm 2021, Bộ TT&TT đã khởi động Chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng chuyển đổi số quốc gia, các nền tảng số lớn, quan trọng với sự tham gia của nhiều chuyên gia an toàn thông tin trong và ngoài nước.

 

Theo đánh giá của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, những năm gần đây, an toàn thông tin Việt Nam đã đi được một chặng đường với những bước tiến, thay đổi lớn: thay đổi từ nhận thức đến hành động, từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan, tổ chức tới doanh nghiệp và toàn thể cộng đồng.

 

Việt Nam đã có một hành lang pháp lý cơ bản hoàn thiện. Cùng với đó, hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Make in Vietnam đạt 95,5% về chủng loại. Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 25 - 30% mỗi năm.

 

Đặc biệt, Việt Nam đã cải thiện vượt bậc trên bảng xếp hạng quốc tế với thứ hạng 25 thế giới về Chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu (GCI) năm 2020 do Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đánh giá.

https://kinhtedothi.vn/se-co-quy-trinh-bat-buoc-phat-trien-phan-mem-an-toan.html