Lấy ý kiến dự thảo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

11:35 | 03-10-2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đăng tải lên Cổng thông tin điện tử dự thảo quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, người dân quan tâm, từ nay đến hết ngày 28/11.

Dự thảo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật gồm 3 chương, 11 điều. Trong đó, mục đích là để xác định các chuẩn mực hành vi ứng xử đạo đức nhằm thống nhất nhận thức, hành động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật và toàn xã hội.

 

Loạt người nổi tiếng bị xử lý do phát ngôn sai lệch trên mạng xã hội (Ảnh minh họa)

 

Bên cạnh đó Quy tắc ứng xử cũng khuyến khích, phát huy, lan tỏa các giá trị tốt đẹp theo tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; Góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Dự thảo nêu rõ, đối tượng áp dụng là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời nêu các quy tắc về hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, công chúng, khán giả, khi tham gia công tác xã hội, báo chí, truyền thông và mạng xã hội.

https://tuoitrethudo.com.vn/lay-y-kien-du-thao-quy-tac-ung-xu-cua-nguoi-hoat-dong-trong-linh-vuc-nghe-thuat-179280.html