Văn khấn Rằm tháng 7 năm 2022 cúng gia tiên, thần linh theo truyền thống

15:34 | 10-08-2022

Hàng năm, cứ đến Rằm tháng 7 Âm lịch, là ngày lễ Vu lan, cũng là ngày Xá tội vong nhân hay còn gọi là cúng cô hồn "mở cửa địa ngục", người Việt thường làm mâm cơm, đồ lễ để cúng thần linh, gia tiên và chúng sinh.

Xin giới thiệu bài văn khấn trong dịp Rằm tháng 7 để bạn đọc tham khảo:

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Văn khấn lễ thần linh ngày Rằm tháng 7 năm Nhâm Dần 2022 (tại nhà)

 

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát

 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát

 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

 

Nam mô Mục Kiền Liên Tôn Giả.

 

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm Nhâm Dần 2022

 

Tín chủ con là............ ............... ............ ......... ......... ......... ........... ......

 

Ngụ tại: ......... ............ ............... ............ ......... ......... ......... ........ ........

 

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án.

 

Chúng con thành tâm kính mời:

 

Chư Phật, chư Bồ tát, chư hiền Thánh tăng

 

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát; Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả.

 

Ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức tôn thần; Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương; Ngài Bản xứ thần linh Thổ địa; Ngài bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quan trong khu vực này.

 

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám. Nay gặp tiết Vu lan ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam bảo Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo. Do vậy, kính dâng lễ bạc, dãi tỏ lòng thành nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình, người người mạnh khỏe, già trẻ bình an hướng về chính đạo. Lộc tài vượng tiến, giao đạo hưng long.

 

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

 

Cẩn cáo.

 

---------

 

Văn tế khấn lễ tổ tiên ngày Rằm tháng 7 năm Nhâm Dần 2022

 

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại và chư vị thần linh!

 

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm Nhâm Dần 2022

 

Gặp tiết Vu lan vào dịp Trung nguyên, nhớ đến Tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Do vậy cho nên nghĩ đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền. Chúng con sửa sang lễ vật, hương hoa kim ngân và các thứ lễ nghi bày trước linh tọa. Thành tâm kính mời:

 

Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ.........

 

Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khỏe bình an, lộc tài vượng tiến gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

 

Tín chủ con lại mời: Các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở trong đất này. Nhân lễ Vu lan giáng tới linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, hâm hưởng lễ vật, độ cho tín chủ muôn sự bình an, sở cầu xứng ý.

 

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

 

Cẩn cáo.

https://kinhtedothi.vn/van-khan-ram-thang-7-nam-2022-cung-gia-tien-than-linh-theo-truyen-thong.html